Intresseanmälning

Intresseanmälningen till kåren går via scouternas medlemsregister Kuksa.

Vänligen fyll i blanketten (länk: https://kuksa.partio.fi/kotisivut/jasenhakemus.aspx?id=9999535 ) ifall ditt barn är intresserad av att börja i scouterna, varefter kårens sekreterare tar kontakt och hjälper till med att hitta en passlig grupp.

Ifall ni redan vet vilken grupp som skulle passa er bäst, vänligen skriv det i blankettens fält för tilläggsuppgifter.

Fyll i blanketten noggrant, och kom ihåg att lägga till åtminstone en målsman!

Om du har frågor om att börja scouterna eller om ifyllandet av blanketten kan du ta kontakt med kårsekreterare Stella Bondestam (sekreterare[ät]muho.fi).

Det är självklart ok att komma med och prova på några möten och se om scouting känns som en passlig hobby, men för att delta i större evenemang som t.ex. förläggning eller läger bör man var inskriven i kåren och ha medlemsavgiften betald bl.a. för att scoutförsäkringen ska gälla. Medlemsavgiften för nya medlemmar under hösten är 44 € (år 2019). Ifylld intresseanmälningsblankett är ändå ett krav för detta!

Betald medlemsavgift berättigar även till rabatter i scoutbutiker så som Partioaitta och Scandinavian Outdoor Store. För att utnyttja dessa rabatter kan man efter inskrivningen via medlemsregistret Kuksa (kuksa.partio.fi) printa ut ett medlemskort, vilket man visar upp i butiken.