Äventyrscouter

Äventyrscouterna är de näst yngsta i kåren och är 10-11 år gamla. Under äventyrscouttiden 198823_157671470952714_1446168_nblir det lite mera kunskap och lite mindre lek under mötena, de får även möjlighet att visa sina kunskaper i praktiken under hajker där man övernattar i skogen en natt.

Äventyrsscoutprogrammet består av fyra halvt år långa etapper, eller väderstreck, vars Seikkailija_hiha_webmärken man sedan sätter ihop till en kompassros (bilden). Centralt i äventyrsscouternas program är grundläggande scoutfärdigheter som t. ex. knopar, första hjälpen, orientering och att göra upp eld, men också samhällspåverkan och själslig utveckling har sin plats i programmet. Förutom de fyra väderstrecken finns det också en mitt till kompassrosen: Välkommen-märket som alla nya äventyrsscouter gör i början av sin äventyrsscouttid. Hela programmet finns här.

 

Äventyrsscouter Hösten 2017

Grottan (Västerporten 1D)

Grupp 1 har möten onsdag kl. 18-19 (GRUPPEN FULL)

Grupp 2 har möten torsdagar kl.19-20 (GRUPPEN FULL)

En tredje äventyrsscoutgrupp ordnas på tisdagar kl 19.00-20.00 ifall det finns tillräckligt intresserade. Ta gärna kontakt!

 

Vecka 34   22.8 AVD kl.18.00-19.30

Vecka 35 Äventyrsscouterna i kåren

Vecka 36 Upp med Tälten

Vecka 37 Förstahjälp

Vecka 38  19.9 AVD- FBK kl18.00-19.30

Vecka 39 Rinka rätt på rygg

Vecka 39 Höst Hajk

Vecka 40 Städmöte/ knopmöte

Vecka 41 orientering

Vecka 42 Höstlov

Vecka 43  24.10 AVD kl.18.00-19.30

Vecka 44  Scouter utanför Finland

Vecka 45 Kalender möte

Vecka 46 Städmöte/knopmöte

Vecka 47 Kalender möte

Vecka 48 Julfest på G

Vecka 48 Hela Kårens Förläggning

Vecka 49 Knytkalas

Vecka 50 Julfest 12.12

 

    Anton Nilsson                    Emil af Björkesten

    050 3754196                        044 5775574

anton.n@muho.fi                   emil@muho.fi