Användbara nummer

 

Bankkonto: FI1340551020283374, HELSFIHH
Organisationsnummer/Y-tunnus: 1100628-0
Föreningsregisternummer: 148.295
Kårnummer: 042004
Möteslokal Grottan Västerporten 1D, Esbo