Styrelse/Funktionärer

Styrelsen 2020

Emil af Björkesten (Kårchef)
Email: karchef(ät)muho.fi
Tel: 044 5775574
Adress: Servi-Maijas väg 12 E 62, 02150 Esbo 

John Lindholm (Vice kårchef)
Ansvarar för kårens löpande verksamhet, gruppmöten, åldersgruppernas program, evenemang, läger.
Email: vicekarchef(ät)muho.fi

Anton Nilsson (Ekonom)
Ansvarar för kårens ekonomi, redovisningar och medlemsavgifter.
Email: ekonom(ät)muho.fi
Adress: Busholmsgränden 14F 219, 00220 Helsingfors
Tel: +358503754196

Stella Bondestam (Sekreterare)
Ansvarar för medlemsregistret Kuksa, in- och utskrivning, medlemskap, anmälning till FiSScs och FS evenemang.
Email: sekreterare(ät)muho.fi

Anton Forsström(Ledamot)
Email: anton.f(ät)muho.fi

Hillevi Holmström(Ledamot)
Email: hillevi(ät)muho.fi

Övriga funktionärer

Uppdrag, Namn, E-post
Stugfogde: Annika Rajala, annika(ät)muho.fi
Webbmaster: Andreas Johansson och Emil af Björkesten, webbmaster(ät)muho.fi
Verksamhetsgranskare: Peter Löfgren och Patrik Appelqvist, revisor(ät)muho.fi
Verksamhetsgranskarnas suppleanter: Peter Sjöholm och , revisorsuppleant(ät)muho.fi