Scouternas adventskalender

19.10-3.12 säljer MuHö adventskalendrar. Detta är en av de viktigaste inkomstkällorna för vår scoutkår och det som gör att vi har råd med en egen kårlokal och med den utfärdsutrustning som vi har. Kalendern kostar 10 euro, och intäkterna för varje kalender delas mellan MuHö och Finlands scouter. Du kan köpa kalendrar av alla MuHö-scouter!

Du kan också beställa hem en kalender av oss via webshoppen: https://www.adventtikalenteri.fi/sv/kop/lippukunta/scoutkaren-muho/. Kontrollera att det står att kalendern kommer från Scoutkåren MuHö så understöder du oss med ditt köp.

För försäljare: Kalendrarna delas ut på gruppmötena, och ledare kan hämta kalendrar från Grottan. Av de tagna kalendrarna får man lämna tillbaka högst en tredjedel. Vi försöker se till att det också finns kalendrar att fylla på med senare om man har sålt alla sina kalendrar. Osålda kalendrar ska lämnas tillbaka senast 4.12. Senast samma dag ska också pengarna för de sålda kalendrarna betalas in på kårens konto (FI13 4055 1020 2833 74). Ta kontakt med din gruppledare eller med Emil om du har frågor om försäljningen.

Höstens möten

Mötestiderna och de ansvariga ledarna i höst är följande (e-postadresser fornamn@muho.fi):

 • Vargungar (åk 2-3): ti 17.30-18.45, Emil af Björkesten
 • Äventyrsscouter (åk 4-5): må 17.15-18.30, Stella Bondestam
 • Spejarscouter (åk 6-8): on 18-19, Anton Nilsson

Mötena börjar och slutar vid Grottan, Västerporten 1D, om inte annat meddelats. Gruppernas program hittas under rätt grupps flik på hemsidan. Ta kontakt med någon av dessa ledare om du är osäker på vilken grupp du ska vara med i eller något annat om höstens möten.

Varje grupp kommer att ha några ledare som turas om att hålla möten. De ansvariga ledarna är inte alltid på plats själva, men det är dem du ska ta kontakt med om du har frågor om verksamheten eller om du inte kan komma på mötet.

Åtgärder för att förebygga spridning av coronaviruset

All vår verksamhet påverkas förstås av coronan, men vi strävar nu under hösten efter att trots allt upprätthålla en så normal verksamhet som möjligt. Vi anpassar oss hela tiden enligt situationen, till att börja med med följande åtgärder:

 • Vi håller största delen av mötena utomhus hela hösten, oberoende av väder
 • Då vi är inne har alla över 15-åringar munskydd. Vi rekommenderar att också yngre har det
 • Vi undviker program som kräver närkontakt
 • Alla tvättar eller desinficerar sina händer i början och slutet av varje möte och vid behov också under mötet.
 • Vi registrerar vem som är på plats på vilket möte, så att vi vid behov får kontakt för alla som har utsatts för smitta. Därför är det extra viktigt att ni meddelar alltid om scouten inte kan komma på mötet.
 • Vi hoppas att alla scouter också själva gör sitt bästa för att minska risken för smittspridning och är försiktiga, både under mötet och på vägen dit och hem.
 • Kom inte på möte med förkylningssymtom, och meddela oss om scouten blir sjuk efter mötet så att resten av gruppen kan informeras.
 • Vi skickar ut mer information om läget ändras eller om vi måste ändra arrangemangen för någon grupp.

Bli scout

Ifall du har en kompis som också vill börja scouterna är den mycket välkommen med! Man kan komma och prova några gånger innan man bestämmer sig för att fortsätta, men också då måste man vara anmäld så att vi har de rätta kontaktuppgifterna. Anmälningsformuläret finns på https://kuksa.partio.fi/kotisivut/jasenhakemus.aspx?id=9999535, där kan du först registrera kontaktuppgifterna till först en målsman och sedan ett minderårigt barn. Ta kontakt med Stella om du har frågor!

Register

Ett informationsdokument om hur Finlands scouters medlemsregister fungerar, vem som har tillgång till vilka uppgifter och varför vi lagrar vad hittar du här.  Om du har frågor om medlemsregistret eller dataskydd i scouterna kan du ställa dem åt kårchef Emil af Björkesten.

B10308368_645061525567346_5958154304677727493_nli scout

Vill du börja i scouterna? Välkommen med! Vem som helst kan komma med i vår verksamhet! De flesta av våra grupper har  plats för nya scouter, och ledare är också alltid välkomna. Klicka på fliken Bli scout överst på den här sidan eller ta kontakt med kårsekreterare Stella Bondestam (sekreterare[ät]muho.fi) om du vill veta mer!

Skärmavbild 2014-08-19 kl. 17.01.03

Kårskjorta

Vill du också ha en egen MuHö-kårskorta? Skjortan kostar 50€, ta kontakt med Emil af Björkesten (emil ät muho.fi) om du vill veta mer!

Vinterhajkvideon