Kårens historia

bro1Munkshöjdens scoutflickor

Barnträdgårdsläraren Dorris Nordblad, Doijan, bosatt i Munkshöjden, ville på sin fritid arbeta med lite äldre barn. Hon blev bekant med Irene ”Irre” Graevenitz, dåvarande förbundssekreterare på Finlands Svenska Flickscoutförbund, som tyckte att en flickscoutkår skulle vara bra för Munkshöjden. Pojkscouter fanns där redan, Munksnäs Spejare hade en filial i Munkshöjden.

Den 3 november 1958 kl. 20-22 hölls kårens instiftande möte. Stadgar godkändes och en styrelse med Doijan som kårchef, Lisa Calenius som ekonom och Märtha-Christina Björkestam, Puck, som sekreterare valdes. Kåren Munkshöjdens Scoutflickor var grundad!

I början hade kåren möten på Björneborgsvägen 5. Det fanns ända från början en tomte- och en flickscoutavdelning. Medlemsantalet fluktuerade en del i början, men 1962 hade kåren redan 34 medlemmar och kunde dubba sin första I-klasscout. Samma år köptes kårens första nigertält, som fortfarande är i användning ibland!

distriktshajk

På 60- och 70-talen var S:t Görans-dagen och Scoutveckan viktiga högtider i kåren. Då deltogs det aktivt i scoutparader. Också Thinking Day 22.2 var viktig.

Kåren deltog varje sommar i olika läger, oftast tillsammans med Wiborgs flickscouter, andra gånger med Munksnäs flickscouter eller hela Flickscoutförbundet. Det första egna lägret hölls 1968 i Fagervik. På samma ställe har det ordnats många läger efter det, senast Pirat 2010.

Munkshöjdens scouter

1971 började samscouting bli vanligt i Finland. Munkshöjdens scoutflickor diskuterade saken under ett flertal möten och beslöt sig för att ta med pojkar i kåren. Hösten samma år bytte kåren namn och anpassade sig så till att vara en samkår. Fyra år senare följde man efter på förbundsnivå och Finlands Svenska Scouter, FiSSc, ersatte de gamla pojk- och flickscoutförbunden.

Alexao~1

I början av 70-talet hade barnunderlaget i Munkshöjden minskat, medan allt fler av kårens medlemmar flyttat till Olarsby i Esbo och fick åka till mötena därifrån. Hösten 1973 började därför en vargungegrupp från kåren sin verksamhet i Olars, i församlingens klubblokal.

1980 fick kåren en förfrågan om att inleda verksamhet i Sökö. Kåren meddelade att den inte hade ledarresurser till tre avdelningar, men då föräldrarna ställde upp som ledare grundades en vargungeavdelning också där.

Under 70-talet flyttade allt mer av kårens verksamhet från Munkshöjden till Olars, men kåren ville fortfarande vara med i Helsingfors Svenska Scouter, då det distriktets program- och utbildningsnivå var på en helt annan nivå än Mellersta Nylands. Eftersom kåren inte var en Esbokår kunde den inte få understöd från staden, vilket åtgärdades 1982 genom grundandet av föreningen Munkshöjdens Scouter i Esbo. Det ledde till att kåren till pappers fungerade som två olika föreningar med skild bokföring och skulder till varandra, men i gengäld kunde ta del av både Hess och MNSD:s programutbud, och dessutom inkassera understöd från Esbo stad. 1987 bytte Esbo-avdelningen namn till Esbo MuHö-scouter.

Scoutkåren MuHö

mi_ti_pa

I bölrjan av 90-talet skedde ett generationsskifte i kåren, då de på 70-talet födda ledarna tog över verksamheten och i samband med det gav sig in på att minska pappersarbetet och göra kåren mer friluftsbetonad. Detta ledde bland annat till att Helsingforsavdelningen, som då bara fanns på papper och inte hade haft någon verksmahet på tio år, avslutades och kåren bytte namn till Scoutkåren MuHö. Kåren utträdde ur HeSS och blev istället mer aktiv i MNSD.

Den gamla kårlokalen på Månvarvet var inte särskilt ändamålsenlig och kåren bestämde sig för att leta efter en ny, vilket i tiden efter ”laman” gick ganska lätt. Resultatet var Grottan, som fortfarande används. Grottans hyra var en liten nackdel. Den löstes med hjälp av understöd av Lions och Esbo stad och genom  att ledarna började ordna s. k. firmakeikkor där de t. ex. delade ut reklam eller postade brev för någon firma.

190130_157670254286169_4879394_nI början av 1990-talet användes ännu en blå halsduk som kunde köpas från Partioaitta. Dessutom fick patrullscouter vid sitt lägerdop en gul lägerhalsduk. De som ville framstå som snärtiga utescouter började i allt högre grad använda lägerhalsduken också inomhus, till slut så att den blå bara plockades fram för julfestens dubbningar. Därför bestämde man sig för att helt övergå till gul halsduk. Halsdukarna stämplades med en valknopsstämpel, som i början av 2000-talet byttes ut mot det valknopsmärke som idag finns på alla muhöiters halsdukar.

risfiaFrån samma tid härstammar också kårskjortan, en mossgrön peltipaita med kossalogo ritad av Johan Appelqvist tryckt på ryggen. Dessutom tryckte kåren upp egna spelskjortor för att användas i de idrottsevenemang kåren deltog i.

Under 90-talet samarbetade kåren mycket med sina grannkårer i MNSD, mest Grankulla och Kyrkslätt, och mot slutet av årtiodet väldigt mycket med de finska kårerna i EPT. En bravad var grundandet av Sjöscoutkåren Stormfågeln. Esbo hade tidigare inte haft någon svenskspråkig sjöscoutverksamhet, och för att råda bot på det grundade ledare från olika kårer i omgivningen en ny kår, som i början hade möten i Grottan och vars kårchef Titti Edelmann kom från MuHö. Verksamheten flyttade efter ett par år till Nokkala i Mattby.

2000-talet

I början av 2000-talet stod kåren inför ett nytt generationsskifte till på 80-talet födda ledare, och leddes i några år nästan helt av fyra personer, men fem år senare var de aktiva ledarna 25, ett mönster som ofta synts i kårens historia. 2004 fick kåren egna medlemsböcker där MuHö-versionen av patrullscouternas aktiviteter fanns. Ett fadderprogram fick sin början 2003, vilket ledde till att patrulledarna hade mer stöd och patrullscouterna fick bättre verksamhet.

Ända sedan verksamheten i Sökö inleddes 1980 har kåren letat efter nya lokaler i Esboviken. Möten har hållits i Esbovikens kyrka, Sökö kapell, Kivenkolo och flera andra ställen. 2006 fick kåren till slut en egen, mer ändamålsenlig kårlokal närmare naturen i Svinösund. Kårlokalen fick namnet Nöffe och bestod av en stuga med ett rum, ett kök och en tambur (men utan rinnande vatten), en bastu med brygga, en volleybollplan, ett grilltak, utedass och en danslave. Många förläggningar hölls där, och stället fungerade väldigt bra i kåren. 2006-2007 hade kåren också en vargungeflock i Valhalla i Köklax, men den flyttades till Esboviken för att kåren inte i misstag skulle ha fullskalig verksamhet på tre ställen och utspridda ledarresurser.

I slutet av 00-talet skedde igen ett generationsskifte bland ledarna, och i samband med det sjönk medlemsantal och verksamhetsnivå ordentligt. Kåren började dock snart ta sig uppåt igen och verksamheten blev bättre.

Ända sedan kåren började använda Nöffe var det ett faktum att det utgjorde ett stort ekonomiskt problem. Att betala hyra för två kårlokaler samtidigt som Lions och Esbo stad båda minskade sina understöd, ledarna inte hade ork att göra hur många firmakeikkor som helst och medlemsantalet – och därmed medlemsavgiftsintäkterna – sjönk var inte hållbart i längden. Då verksamheten på Nöffe dessutom minskade ganska mycket och Grottan också stod oanvänd de flesta av veckans kvällar bestämde sig styrelsen för att koncentrera all verksamhet till Grottan och sade upp hyresavtalet sommaren 2013.

Årtal

Sallad på scoutexpo1907 – Scoutrörelsen grundas av B-P

1910 – Scoutrörelsen kommer till Finland

1958- Kåren grundas som Munkshöjdens Scoutflickor

1971 – Kåren blir en samkår: Munkshöjdens Scouter

1973 – Kåren inleder verksamhet i Olars

1980 – Kåren inleder verksamhet i Sökö

1993 – Kåren byter namn till Scoutkåren MuHö r.f. och hemort till Esbo

1995 – Grottan blir kårlokal

2006-2013 – Verksamhet på Nöffe i Svinösund

2006-2007 – Verksamhet i Valhalla i Köklax

Kårchefer

 • Dorris Nordblad (1958−1964)
 • Berit Eriksson (1965−1970)
 • Kristin Juutilainen (1971−1978)
 • Yvonne Luoto (1979−1983)
 • Ruth Dammert (1984)
 • Kristian Luoto (1985)
 • Katri Westerberg (1986−1987)
 • Thomas Lönnqvist (1988−1989)
 • Mikael Lönnqvist (1990−1991)
 • Heidi Halonen (1992)
 • Mirko Pennanen (1993−1995)
 • Patrik Appelqvist (1996−1997)
 • Anna Lönnqvist (1998)
 • Jonna Varhama (1999)
 • Gunilla Edelmann (2000−2001)
 • Cilla Björkqvist (2002−2004)
 • Peter Sjöholm (2005−2006)
 • Cindy Björkqvist (2007−2008)
 • Mathias Nyman (2009)
 • Peter Eklund (2010)
 • Lotta Ringbom (2011-2012)
 • Patricia Grimm (2013)
 • Hanna Hedengren (2014-2016)
 • Emil af Björkesten (2017-)

50-årshistorik

skidarVet du hur MuHö-fotis uppstod? Har du redan hört hur det gick när två ledare nästan körde in genom Alkos fönster i början av 80-talet? Har du redan testat om du är en äkta MuHö-scout? Har du läst minnen från första klass vandringarna? Har du sett de häftiga bilderna?

År 1958 grundades Munkshöjdens Scoutflickor, och det var början på ett äventyr som pågår fortfarande. År 2008, när MuHö fyllde 50 år skrevs en historik över MuHös historia hittills.

Hör av dig till Emil (emil(ät)muho.fi) om du vill ha en egen historik!