Scoutordlista

Akela
Vargungeflockens ledare kallas akela. Han/ hon är en roverscout eller en äldre ledare.

AVD
Förkortning för avdelningsträff. Ett möte för alla kårens äventyrs- och spejarscouter som hålls en vardagskväll ungefär en gång i månaden.

B-P 
Robert Baden-Powell (bii-pii), senare adlad till Lord Baden-Powell of Gilwell.
Han grundade scoutrörelsen och var världsscoutchef för pojkscouterna.

EPT
Espoon partiotuki. Organisation för alla scouterkårer i Esbo.

Explorerscout
15-17 årig scout. Fungerar som ledare i kåren, men har också eget program.

FiSSc
Finlands Svenska Scouter. MuHö och alla andra svensktalande kårer i Finland .

FKK
Möte för alla kårens ledare. Hålls ungefär en gång i månaden.

FS
Finlands Scouter r.f. – Suomen Partiolaiset r.y.

Förbundsläger
Gemensamt läger för alla FiSScs medlemskårer. Ordnas med 5-10 års mellanrum.

Förläggning 
Ett par dagars utfärd där övernattningen sker i stuga. MuHö ordnar traditionellt en per termin.

Grottan
MuHös kårlokal i Olars. Adressen är Västerproten 1D.

Hajk 
Kortare utfärd med övernattning i vindskydd.

Halvplutontält
Ett tält för 15-20 personer. Tältet kan även ha en kamin.

Julfest
Avslutning på höstterminen för alla kårens medlemmar. Dubbningar, sketcher, julklappar och risgrynsgröt är återkommande programpunkter.

Kapten
Äventyrsscutlagets ledare.

Knop
Sjömannens benämning på knut. En bra knop ska vara lätt att slå och lösa upp.

Kossatävling
En aktivitetstävling mellan äventyrs- och spejarscoutpatruller.

Kår
Se Scoutkår.

Kårchef
Scoutledare som leder kåren.

Lag
En äventyrsscoutgrupp.

Lots
Spejar- explorer och roverscouterna ha lotsar som handleder och stöder patrullerna och patrulledarna.

Läger
Sommarläger för scouterna. Ofta 7 – 10 dagar långt för patrullscouterna. Vargungarna deltar ofta 3-4 dagar av lägret.

Lägerdop
Enligt tradition blir de scouter som deltar i sitt första scoutläger lägerdöpta. Lekfull invigning till lägerlivet.

Möte
Vargungar, äventyrsscouter och spejarscouter har möten en gång i veckan. Där lär vi oss nya saker, övar olika scoutfärdigheter, träffar våra scoutkompisar, leker, spelar, pysslar och ibland kan vi göra en liten utflykt till något spännande ställe.

Nattmanöver 
Program nattetid på förläggning eller läger.

Nigertält
En typ av tält. Tältet rymmer 5-6 personer, saknar botten och är lättvädrat.

Olave Baden-Powell
B-P:s hustru. Hon var världsscoutchef för flickscouterna.

Patrull
En grupp av scouter. Leds av en patrulledare och har regelbundna möten. Patruller finns hos alla åldersgrupper utom vargungarna.

Patrulledare
Ledaren i en patrull, oftast den äldsta eller erfarnaste scouten i patrullen. Förkortas PL.

Patrullrådd
Också känt som p-rådd. Tävling utomhus patrullerna emellan. På kontrollerna utförs olika typer av uppgifter i scoutfärdighet, t.ex. knopslagning på tid, bedömning av avstånd, första hjälp etc. Förkortning av patrullrådighetstävling.

Roverscout 
Scout i åldern 18-22 år.

Scouthalsduk
En trekantig duk som är en del av scoutdräkten. Muhös scouthalsduk är gul med ett valknopsmärke på. Knyts runt halsen med en sjömansknop eller vänskapsknop.

Scoutkår
Lokal förening där scouten är medlem.

Scoutstationen
Administrativt centrum för Finlands Svenska Scouter, Finlands Scouter, Helsingfors Svenska Scouter och de lokala finskspråkiga distrikten och scoutföreningarna. Scoutstationen finns i Tölö, Helsingfors.

Skattjakt
Sommarlägrets höjdpunkt. Utmanande tävling där det gäller att komma först fram till skatten – en kista full med godis.

Spejarscout
12-15 årig scout.

Spårning 
Kort orientering längs märkt bana. Kontrollerna ät oftast obemannade.

Stekspaden
Kårens traditionella matlagningstävling. Maten tillreds patrullvis på utfärdskök eller öppen eld. Hålls i slutet av våren.

Stålmansscaba
En årlig idrottstävling inom kåren. Involverar ofta paddling, simning, terränglöpning m.m. Ordnas oftast på sommarlägret.

Vandring
Med några års mellanrum ordnar kåren cirka en vecka lång vandring i Lappland eller utomlands för explorerscouter och äldre.

Vargunge 
7-9 årig scout. Kallas ofta för VU.

Vargungeflock 
Vargungegruppen i kåren, kan bestå av några kullar.

Vargungekull 
En liten grupp av VU:n på läger eller förläggningar.

VNS
Västra Nylands Scouter. Alla svenskspråkiga kårer mellan Esbo och Hangö.

WAGGGS 
World Association of Girl Guides and Girl Scouts
(flickscouternas världsförbund)

WOSM 
World Organisation of Scout Movement
(pojkscouternas världsförbund)

Äventyrsscout
10-12 årig scout.