Kontaktuppgifter

Styrelsen 2022

John Lindholm (kårchef)
Ansvar: Kåren som helhet och dess administration..
Email: karchef (ät) muho.fi
Tfn: 050 5997770

Hillevi Holmström (uppdragschef, vice kårchef)
Ansvar: Kårens ledare, deras utbildning, stöd och handledning i uppdrag. Verksamhet för explorer- och roverscouter samt äldre ledare.. Utmärkelsetecken.
Email: vicekarchef (ät) muho.fi
Tfn: 044 5775574

Artur Alsi (programchef, ledamot)
Ansvar: Kårens löpande verksamhet, gruppmöten, åldersgruppernas program, evenemang, läger.
Email: programchef (ät) muho.fi

Emil af Björkesten (ekonom)
Ansvar: Kårens ekonomi, redovisningar och medlemsavgifter.
Email: ekonom(ät)muho.fi
Tfn: 050 3754196

Stella Bondestam (sekreterare)
Ansvar: Administration. Medlemsregisteransvarig. Medlemskap, hjälp med medlemsregistret Kuksa.
Email: sekreterare (ät) muho.fi

Anton Nilsson (ledamot)
Ansvar: 
Email: hillevi (ät) muho.fi

Olivia Nybo (ledamot)
Ansvar:

Email: olivia(ät)muho.fi

Oscar Schulman (ledamot)
Ansvar:

Email: oscar(ät)muho.fi

Övriga funktionärer

Uppdrag, Namn, E-post
Webbmaster: Andreas Johansson och Emil af Björkesten, webbmaster(ät)muho.fi
Utmärkelseteckenkommitté: Emil af Björkesten (ordf), John Lindholm, Artur Alsi
Trygghetsperson: Stella Bondestam

 

 

 

Bankkonto: FI1340551020283374, HELSFIHH
Organisationsnummer/Y-tunnus: 1100628-0
Föreningsregisternummer: 148.295
Kårnummer: 042004
Möteslokal Grottan Västerporten 1D, Esbo (ingen post!)
Postadress
Faktureringsadress