Äventyrscouter

Äventyrscouterna är de näst yngsta i kåren och är 10-11 år gamla. Under äventyrscouttiden 198823_157671470952714_1446168_nblir det lite mera kunskap och lite mindre lek under mötena, de får även möjlighet att visa sina kunskaper i praktiken under hajker där man övernattar i skogen en natt.

Äventyrsscoutprogrammet består av fyra halvt år långa etapper, eller väderstreck, vars Seikkailija_hiha_webmärken man sedan sätter ihop till en kompassros (bilden). Centralt i äventyrsscouternas program är grundläggande scoutfärdigheter som t. ex. knopar, första hjälpen, orientering och att göra upp eld, men också samhällspåverkan och själslig utveckling har sin plats i programmet. Förutom de fyra väderstrecken finns det också en mitt till kompassrosen: Välkommen-märket som alla nya äventyrsscouter gör i början av sin äventyrsscouttid. Hela programmet finns här.