Traditioner

Scouternas valspråk 

Var redo!

P1050869Scoutlöftet  

Jag vill älska min Gud, mitt land och mänskligheten,
vara andra till hjälp och följa <åldersgruppens namn>idealen i mitt liv.

Scoutidealen

IMG_8877En vargunges ideal är att
respektera andra
älska och skydda naturen

En äventyrsscouts ideal är att
respektera andra
älska och skydda naturen
vara ärlig och pålitlig

 En spejarscouts ideal är att
respektera andra
älska och skydda naturen
vara ärlig och pålitlig
främja vänskap över gränser

En explorerscouts ideal är att
respektera andra
älska och skydda naturen
vara ärlig och pålitlig
främja vänskap över gränser
känna sitt ansvar och göra sitt bästa

En roverscouts ideal är att
respektera andra
älska och skydda naturen
vara ärlig och pålitlig
främja vänskap över gränser
känna sitt ansvar och göra sitt bästa
utveckla sig själv som människa
söka sanningen i tillvaron

Hälsning

Äventyrsscouter och äldre hälsar med högra handens pek-, lång-, och ringfinger. Vargungar använder bara pek- och långfinger.

Då scouter skakar hand görs det med vänster hand (så att man ska kunna utföra scouthälsningen med höger).

Dubbning

IMG_0463Dubbningen är ett tillfälle då scouter får märken. Mindre prestigefyllda märken som spår och specialmärken kan vid behov delas ut utan ordentliga dubbningsceremonier, som i första hand hålls på läger och julfester, eller vid andra tillfällen hela kåren är samlad. Föräldrar och andra utomstående brukar oftast få närvara vid dubbningar. Vid dubbningen bär alla som äger en scoutskjorta (eller kårskjorta) en sådan. Små variationer i proceduren nedan kan förkomma.

  1. Kårens fana bärs in. anan bärs i en flaggördel av en i scoutskjorta klädd fanbärare. Medan flaggan bärs in står alla och hälsar. Då flaggan är på plats kan man sätta sig igen.
  2. Åldersgruppsmärken delas ut först, med början från de yngsta, scoutledarfullmakter och liknande därefter och utmärkelsetecken, i ungefärlig prestigeordning, sist.
  3. De som ska få ett märke kallas upp av ceremonins förrättare. De som kallats upp ställer sig bredvid varandra så publiken IMG_8878 an se dem. Förrättaren kan bytas ut enligt vilket märke som ska delas ut. Vid fullmaktsutdelning eller liknande sköter handledaren överräckandet och vid utmärkelsetecken oftast den som ansökt om tecknet.
  4. Dubbningsförrättaren och märkesbäraren, som bär de märken som ska delas ut på en för ändamålet avsedd tygbricka,dubbar varje scout i raden, med början från vänster.
  5. Dubbningsförrättaren kan kort berätta vad åldersgruppsmärket är för märke, eller vid utmärkelseteckenutdelning hålla ett tal till mottagaren.
  6. Förrättaren hälsar och säger ”Var redo”, varpå scouten ska svara med hälsning och ”Alltid redo”
  7. Märket överräcks och hand skakas (med vänster hand).
  8. Då alla märken delas ut bärs fanan ut. Alla närvarande står upp och hälsar.