Medlemsavgift & förmåner

Vad kostar det att vara scout?

Medlemsavgiften för MuHös medlemmar är 88 euro/år (2022). Endast höstterminen kostar 44 euro. Den betalda medlemsavgiften ger bland annat

 • Kvalitativa veckomöten
 • Rätt att delta i förläggningar, hajker, läger och andra evenemang arrangerade av både kåren och förbundet
 • Scoutförsäkring som gäller under alla evenemang samt resorna till och från dem
 • Tidningarna Scoutposten och Partio
 • 10% rabatt i Partioaitta, Retkiaitta, Partiovaruste, Scandinavian Outdoor Store och Ulkoilukauppa. Gäller inte scoutprodukter (märken, scoutskjortor etc.)
 • En kår som har råd med program, material och hyra för möteslokal

Medlemsavgiften innehåller avgiften till Finlands svenska scouter och Finlands scouter (59 euro). De återstående 29 eurona används av kåren för kårlokalens hyra, all vår utrustning, arrangerande av evenemang och kårens administration. Vår verksamhet drivs helt och hållet av frivilliga kårmedlemmar som jobbar utan ersättning och också själva betalar medlemsavgift, men många utbildningar som ledarna går bekostas delvis av kåren.

Tack vare understöd från Esbo stad, försäljning av adventskalendrar och våra understödande medlemmars bidrag har vi möjlighet att hålla kårens andel av medlemsavgiften låg. Eftersom kårens ekonomi är liten och vi inte har några överlopps pengar påverkar varje utebliven avgift oss direkt, vilket gör det extra viktigt att alla faktiskt betalar sin avgift. men detta gör det ännu viktigare att alla faktiskt betalar sin avgift (utom förstås de som separat har beviljats befrielse från medlemsavgift).

Förutom medlemsavgiften uppbärs en anslutningsavgift på 10 euro av alla nya medlemmar. Den täcker kårens direkta utgifter för en ny medlem

 • Scouthalsduk
 • Kårmärke
 • Postnings- administrations- och bankkostnader

I fortsättningen är alla märken och administrativt gratis, d.v.s. de ingår i medlemsavgiften.

Understödande medlemmar betalar en avgift på 30 euro per år åt kåren. Understödande medlemmar är inte scouter och har därmed inte automatiskt rätt att delta i scoutevenemang och ingen scoutförsäkring.

Rabatt på medlemsavgiften

Under 17-åringar som är bosatta på samma adress som en annan medlem har en medlemsavgift på 68 euro. Kontakta ekonomen ifall detta inte har beaktats på din familjs fakturor.

Om du är medlem i två scoutkårer kan du få en nedsatt medlemsavgift för den ena. Kontakta isåfall kårekonomen.

Befrielse från medlemsavgift

Befrielse från medlemsavgift kan beviljas på ekonomiska, sociala eller hälsorelaterade grunder. Anhållan görs alltid personligen av en myndig medlem eller av målsman till en minderårig medlem. Ansökan skickas in till Finlands svenska scouter och behandlas konfidentiellt. Befrielse av medlemsavgift ansöks via Kuksa, med eget eller målsmans ScoutID. Blanketten finns på adressen www.scout.fi/medlemsavgiftsbefrielse.

Om denna ansökan godkänns beviljar kåren också befrielse från kårens andel av avgiften. Du behöver alltså inte lämna in en separat ansökan åt kåren, utan endast meddela kårekonomen att du har befriats från medlemsavgift.

Andra understöd för att delta i scouting

Enskilda scouter kan ansöka om understöd av Finlands svenska scouter för att delta i scoutevenemang. Detta gäller i första hand lite dyrare evenemang och evenemang utanför kåren. Mer information hittas här: https://www.scout.fi/for-scouter/medlemstjanster/stipendier-och-understod/.

Också kåren kan bevilja understöd för att delta i olika evenemang eller nedsatt deltagaravgift. Ansökan skickas i sådana fall till kårekonomen och behandlas av scoutkårens styrelse.

Kåren har ett förråd av utfärdsutrustning att låna ut till sina medlemmar för deltagande i scoutevenemang (rinkor, sovsäckar, liggunderlag mm). Avsikten med detta är framför allt att man med lägre tröskel ska kunna delta i hajker, läger och förläggningar utan att vara tvungen att köpa massor av dyr utrustning.

Deltagaravgifter

De flesta veckoslutsevenemang och läger har en separat deltagaravgift. Exempel på deltagaravgifter: hajk 10 euro, förläggning 25 euro, läger 100 euro. Dessa avgifter faktureras separat av alla anmälda.

Fakturering

Medlemsavgiften för följande år faktureras i november-december. Detta är för att avgifterna till scoutförbunden betalas i början av året för alla som är medlemmar då, så ifall man vill skriva ut sig ur kåren måste det göras före årsskiftet. Nya medlemmar faktureras då de har blivit medlemmar för det pågående året.

Fakturorna skickas ut per e-post ifall inte rutan för pappersfaktura är ikryssad i Kuksa.

Scoutförsäkring

Alla scouter som är medlemmar i kåren och har betalat sin medlemsavgift är försäkrade via scoutförsäkringen.  Scoutförsäkringen är en andrahandsförsäkring hos LokalTapiola och består av

 • Olycksfallsförsäkring – för olyckor som sker under scoutevenemang
 • Reseförsäkring – för scoutresor, t. ex. läger utomlands eller vandringar
 • Resgods- och reseansvarsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring – för skada man orsakar andra under scoutevenemang

Du kan göra en skadeanmälan via försäkringsbolagets hemsida eller per telefon. Mer information om försäkringen (på finska) hittas här.