Medlemsavgift & förmåner

Vad kostar det att vara scout?

Medlemsavgiften för MuHös medlemmar är 88 euro/år (2022). Endast höstterminen kostar 44 euro. I avgiften ingår medlemsavgiften till FiSSc (Finlands Svenska Scouter) och FS (Finlands Scouter), sammanlagt 58 euro. Den betalda medlemsavgiften ger bland annat

 • Kvalitativa veckomöten
 • Rätt att delta i förläggningar, hajker, läger och andra evenemang arrangerade av både kåren och förbundet
 • Scoutförsäkring som gäller under alla evenemang samt resorna till och från
 • Tidningarna Scoutposten och Partio
 • 10% rabatt på alla produkter i Partioaitta, Retkiaitta, Partiovaruste, Scandinavian Outdoor Store och Ulkoilukauppa. Gäller inte scoutprodukter (märken, scoutskjortor etc.)
 • Finlands vandrarhemsorganisations (SRM ry) medlemsförmåner
 • En kår som har råd med program, material och hyra för möteslokal

Yngre syskon betalar en nedsatt medlemsavgift på 68 euro. För att få rätt faktura ska de yngre syskonen höra till medlemstyp 2, kontakta kårsekreteraren ifall det är fel.

IMG_9430Förutom medlemsavgiften uppbärs en anslutningsavgift på 10 euro av alla nya medlemmar. Den täcker kårens direkta utgifter för en ny medlem

 • Scouthalsduk
 • Kårmärke
 • Anmälan till FiSSc
 • Postnings- administrations- och bankkostnader

I fortsättningen är alla märken och administrativt gratis, d.v.s. de ingår i medlemsavgiften.

Understödande medlemmar betalar en avgift på 30 euro per år åt kåren. Understödande medlemmar är inte scouter och har därmed inte automatiskt rätt att delta i scoutevenemang och ingen scoutförsäkring.

Deltagaravgifter

De flesta veckoslutsevenemang och läger har en separat deltagaravgift. Exempel på deltagaravgifter: hajk 10 euro, förläggning 25 euro, läger 100 euro. Dessa avgifter faktureras separat av alla anmälda.

Fakturering

Medlemsavgiften för följande år faktureras i november-december. Detta är för att avgifterna till scoutförbunden betalas i början av året för alla som är medlemmar då, så ifall man vill skriva ut sig ur kåren måste det göras före årsskiftet. Nya medlemmar faktureras då de har blivit medlemmar för det pågående året.

Fakturorna skickas ut per e-post ifall inte rutan för pappersfaktura är ikryssad i Kuksa.

Scoutförsäkring

Alla scouter som är medlemmar i kåren och har betalat sin medlemsavgift är försäkrade via scoutförsäkringen.  Scoutförsäkringen är en andrahandsförsäkring hos LokalTapiola och består av

 • Olycksfallsförsäkring – för olyckor som sker under scoutevenemang
 • Reseförsäkring – för scoutresor, t. ex. läger utomlands eller vandringar
 • Resgods- och reseansvarsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring – för skada man orsakar andra under scoutevenemang

Du kan göra en skadeanmälan via försäkringsbolagets hemsida eller per telefon. Mer information om försäkringen (på finska) hittas här.