Scoutrörelsen

Scoutingen är Finlands största ungdomsrörelse med sina 75 000 medlemmar. Av dessa är drygt IMG_40175000 medlemmar svenskspråkiga.

Målsättningen med scoutverksamheten är att hjälpa den enskilda scouten att växa och utvecklas till en balanserad, frisk, ansvarskännande och självständig medlem av samhället. Scouting är frivilligt, öppet för alla, självständigt och politiskt och religiöst obundet samt internationellt. Scoutrörelsen grundades år 1907 i England och idag finns det över 38 miljoner scouter i 154 länder i världen.

B-P


Scoutrörelsens grundare hette  Robert Baden-Powell, men kallas bland scouter oftast B-P (bii-pii). bp2Han var en brittisk officer som var mycket beundrad av unga pojkar och ville utbilda dem. Därför ordnade han sommaren 1907 ett läger på Brownsea Island i England, och det lägret ledde till att scoutrörelsen grundades. Scoutrörelsen har utvecklats mycket sedan B-P:s dagar, men idéerna om att lära sig klara sig i naturen, utvecklas som person och ledare och learning by doing lever kvar.

Scouting i Finland i dag

Dagens scoutledare försöker hela tiden anpassa scoutverksamheten enligt ett samhälle som förändras och få den att fortsätta vara en bra hobby, utan att för den skull göra sig av med de centrala idéer som varit med från början.

Alla scouter i Finland hör till samma centralförbund, Suomen Partiolaiset r.y. – Finlands Scouter r.f., som är uppdelat i olika distrikt. Alla svenskspråkiga scouter hör till distriktet Finlands Svenska Scouter, FiSSc, som i sin tur består av 65 kårer som har verksamhet på olika orter. FiSSc stöder kårerna och ordnar mycket program för deras medlemmar.