Vargungar

Vargungarna är de yngsta scouterna, vargunge är man som 7-9 år gammal. Vargungarna fungerar i flockar med 8-12 vargungar. Flockmöte hålls varje vecka, ibland åker vargungarna på utfärder, förläggningar och varje sommar ett läger. Ledaren för en vargungeflock kallas Akela. Ledaren eller ledarna är alltid en äldre scout.

Gruppledarna 2021-2022 är Olivia Nybo, Wilma Strömman, Artur Alsi och Ina Appelqvist.

Vid frågor, kontakta någon av dem eller kårchefen/programchefen.

SCOUT_plupp_granUnder mötena blir det mycket lek men ofta på ett sätt där man lär sig nya saker som är relevanta för scouting, som första hjälpen, knopar och orientering. Dessa färdigheter bildar spår, märken som vargungen får efter att ha klarat av vissa aktiviteter. Vargungarnas program i sin helhet hittar du här.