Vad är scouting?

IMG_4017

Scoutingen är Finlands största ungdomsrörelse med sina 75 000 medlemmar. Av dessa är drygt
5000 medlemmar svenskspråkiga. I hela världen finns det 38 miljoner scouter. Scoutkåren MuHö har ca 100 medlemmar och har verksamhet i Olars i Esbo.

Vad gör man i scouterna?

Varje vecka träffas kårens 8-15-åringar för veckomöten. Programmet på dem kan variera mellan första hjälpen, knopar, lekar, knytkalas, orientering, matlagning, utflykter och nästan vad som helst annat.

IMG_7903Några gånger per termin ordnas också veckoslutsevenemang av olika sorter där programmet kan vara längre, där man har mer tid att vara tillsammans med sina scoutkompisar och hinner göra allt möjligt roligt som det inte finns tid för på mötena. På sommaren ordnas dessutom ett längre läger för alla kårens medlemmar.

Utfärder och verksamhet i naturen är centrala i scoutingen. Vi lägger vikt på att njuta av naturen och trivas i den, och den fungerar också som en miljö att lära sig och tillämpa färdigheter i, och att känna att man klarar sig själv. Scouting handlar till stor del om upplevelser.

P1050524Scoutverksamhetens mål är bland annat att

  • Utveckla förmågan att fungera i grupp och i förhållande till andra
  • Uppmuntra kreativitet och problemlösningsförmåga
  • Utveckla självständighet och ledarfärdigheter
  • Stöda en utveckling till en aktiv och ansvarskännande individ
  • Vara rolig och givande fritidssysselsättning för alla

Alla åldersgrupper har verksamhet på sin egen nivå och har äldre ledare. Verksamheten sker helt och hållet på frivillig basis.


Kom med och upplev scoutingens anda tillsammans med oss!

Om du har  frågor om vad scouting går ut på svarar till exempel kårchefen eller utbildningsansvariga gärna på dem.