Webb

MuHö har haft en hemsida sedan början av 1990-talet, då scoutkarenmuho.fi upprättades. Hemsidan har förnyats helt ett antal gånger under åren, och vi jobbar fortfarande på att förbättra den senaste inkarnationen.

Vår hemsida är menad som en informationskanal för kårens alla medlemmar och deras föräldrar. Här finns information om kommande evenemang, om alla grupper, om kåren… Kort sagt allt man behöver veta som MuHö-scout.

Om du tycker något saknas eller borde uppdateras, om du hittar buggar eller har allmän feedback, ta kontakt med webbmastrarna på webbmaster(ät)muho.fi.

Har du material som du vill lägga ut på hemsidan?

Har du tagit foton på ett scoutevenemang? Har du varit på ett evenemang du vill skriva en logg om? Eller har din patrull gjort någonting på ett möte ni vill berätta om på hemsidan? Ta kontakt med webbredaktörerna (Emil och Anton)!

Jag har hittat en bild på hemsidan där jag/mitt barn finns med som jag inte vill ha på internet, vad ska jag göra?

Om detta är fallet ber webbredaktörerna om ursäkt och hoppas att du så snart som möjligt tar kontakt med någon av dem så vi kan ta bort bilden. Webbredaktörerna nås lättast per e-post (anton(ät)muho.fi eller emil(ät)muho.fi).

Om du överhuvudtaget inte vill att bilder på dig tagna på kårevenemang ska publiceras på internet eller användas av kåren i andra syften, meddela gärna detta åt kårsekreteraren.

Facebook och Instagram

Kåren har en sida på Facebook och en på Instagram som fungerar som en extra informationskanal och som ett sätt att visa utomstående vad vi gör. På sidan påminner vi om kommande evenemang, publicerar bilder och sprider scoutstämning.

Kårens bildanvändningspolicy

Vi publicerar inte bilder på enskilda scouter, utan huvudsakligen gruppbilder eller bilder på icke-levande ting. Vi strävar också efter att bilder som kan upplevas stötande inte kommer ut på sidan och att ingen ska se en bild på sig själv som den vill få borttagen.

Ifall vi misslyckas med detta och en bild på dig som du inte vill ha på Facebook blir publicerad ber vi dig ta kontakt, antingen via ett facebookmeddelande eller via e-post till någon av sidans administratörer, så vi kan åtgärda saken. Om du inte vill att bilder där du kan identifieras eller bilder där du överhuvudtaget finns med ska publiceras, ta kontakt med kårsekreteraren.

Enskilda scouters användande av sociala medier

Eftersom en stor del av kårens medlemmar använder sociala medier är det naturligt att de vill publicera bilder och dylikt från scoutevenemang. Vi uppmuntrar dem att handla eftertänksamt när de gör detta, men har ingen egentlig makt över vad de väljer att ladda upp. Om någon har publicerat innehåll du upplever som kränkande på sociala medier kan du ta kontakt med ledarna så vi kan diskutera saken med personen ifråga.

Vi förbjuder inte scouter att använda sociala medier under scoutevenemang och kan ibland till och med uppmuntra det. Dock vill vi undvika att detta tar fokus från kärnan i verksamheten.

Andra scoutrelaterade sociala medier

FiSSc, FS, övriga scoutorganisationer och ibland också ensiklda evenemang, till exempel storläger, har alla egna sidor på sociala medier där information sprids och scouter kommunicerar sinsemellan. Innehåll på kårens sociala medier och material från regionevenemang kan publiceras på dessa sidor. Meddela kårsekreteraren om du inte vill att bilder på dig ska spridas utanför kårens egen sida.