Redovisningsblankett

Har du lagt ut pengar för kåren? Ladda ner redovisningsblanketten, fyll i den, printa ut den och skicka den åt kårekonomen så snabbt som möjligt.

Reseersättning

Reseersättningen vid användning av egen bil för transport av kårens material eller annan transport du kommit överens med kårekonomen om är 0,23€/km. Kom överens om den med kårekonomen i förväg!

Deltagaravgifter för kurser och tävlingar

Kåren stöder sina medlemmars deltagande i kurser ordnade av scoutförbunden enligt följande principer:

  • Första hjälpen-kurser, Grundutbildning för scoutledare, Utbildning för det uppdrag man har i kåren, t. ex. åldersgruppsledare – 100 %
  • Övriga kurser som till exempel Ute-kurser, lekkurser, skeppakurser 50 %
  • Scoutfärdighets- och idrottstävlingar där man representerar kåren 100 %
  • Övriga fall och dyrare kurser enligt överenskommelse på förhand med kårekonomen

Kårekonomens adress hittas på Styrelse/Funktionärer sidan

Redovisningsblankett