Kåren

Scoutkåren MuHö r.f. är en svenskspråkig blandkår verksam i södra Esbo. Vi har en kårlokal, Grottan, som ligger i Olars, där mötena hålls och kårens utrustning förvaras. MuHö har idag (2015) ungefär 100 medlemmar fördelade på två vargungeflock (8-9-åringar), ett stort äventyrsscoutlag (10-11-åringar), en spejarscoutpatrull (12-15-åringar), en explorerscoutgrupp (16-17-åringar) och en roverscoutgrupp (18-22-åringar). Kåren har även ett antal aktiva ledare som fungerar som stöd för de yngre. Många äldre medlemmar hänger dessutom med i verksamheten nu och då.

250px-MuHön_huivi.svg

Flockarna, lagen och patrullerna har möten varje vecka med t.ex specialmärken, knytkalas, första hjälp, hobby och lekar på programmet. För vargungarna och äventrysscouterna ordnas det i allmänhet två förläggningar samt några utfärder och tävlingar per år. Äventrysscouterna kan även delta i vargungarnas eller spejarscouternas förläggningar.

Också för spejarscouterna ordnas det varje år två förläggningar. Dessutom ordnas det för spejarscouterna varje år flera hajker och tävlingar oftast i Noux, men till en del även i närterrängen.

Explorerscouterna träffas med jämna mellanrum för att utföra eget program. De fungerar också som vargungeledare eller faddrar för spejarscouterna samt deltar i förläggningar och läger som ledare.

Roverscouterna och ledarna fungerar som ledare för de olika grupperna och har också en hel del egen verksamhet. Vandringar både till Lappland och till närmare belägna vildmarker finns på programmet flera gånger per år.

Årets höjdpunkt för alla medlemmar är kårens sommarläger som vanligen ordnas i början av augusti.

190130_157670254286169_4879394_n

MuHöiterna deltar även aktivt i olika scoutfärdighets- och idrottstävlingar som t.ex Espoon Punanen, sählyturnering, volleybollsturnering och snöskulpturtävling.

MuHö-scouten känns igen på långt håll tack vare den granngula halsduken och den gröna kårskjortan med kossa på ryggen. Vid högtidliga tillställningar används även den officiella blåa scoutdräkten.

Kåren har också en egen tidning: MuHö-info.