Spejarscouter

190130_157670260952835_1943534_nSpejarscout är man då man är 12-14 år gammal. Spejarscouterna hör till patruller med 4-8 andra spejarscouter, och de har patrullmöten varje vecka. Varje eller varannan månad samlas alla spejarscouter i kåren för att delta i ett gemensamt program.

398914_3470896686370_1681727390_nUnder perioden som spejarscout lär man sig att få mera ansvar, och man lär sig att klara sig mera på egen hand. Under den här tiden är det perfekt att vara med på FiSSc-evenemang och träffa nya vänner, t.ex. första hjälpen- och vandringskurser är både roliga och lärorika. Varje år ordnas det också spejardagar för alla spejarscouter. På spejardagarna träffas spejarscouter från andra kårer och lär sig nya färdigheter.

Varje termin gör patrullen aktiviteter som anknyter till ett visst tema (t ex överlevnad eller kreativitet). Terminen kulminerar i en fyr, som kan vara t.ex. en hajk, där patrullen får testa på de nya färdigheterna i praktiken.