Medlemsavgift & förmåner

Vad kostar det att vara scout?

Medlemsavgiften för MuHös medlemmar är 68 euro/år(2019). Endast höstterminen kostar 34 euro. I avgiften ingår medlemsavgiften till FiSSc (Finlands Svenska Scouter) och FS (Finlands Scouter). Den betalda medlemsavgiften ger bland annat

 • Kvalitativa veckomöten
 • Rätt att delta i förläggningar, hajker, läger och andra evenemang arrangerade av både kåren och förbundet
 • Scoutförsäkring som gäller under alla evenemang samt resorna till och från
 • Tidningarna Scoutposten och Partio (samt webbtidningen Partiojohtaja för över 18-åringar)
 • 10% rabatt på alla produkter i Partioaitta, Retkiaitta, Partiovaruste, Scandinavian Outdoor Store och Ulkoilukauppa. Gäller inte scoutprodukter (märken, scoutskjortor etc.)
 • Finlands vandrarhemsorganisations (SRM ry) medlemsförmåner
 • En kår som har råd med program, material och hyra för möteslokal

IMG_9430Förutom medlemsavgiften uppbärs en anslutningsavgift på 10 euro av alla nya medlemmar. Den täcker kårens direkta utgifter för en ny medlem

 • Scouthalsduk
 • Kårmärke
 • Anmälan till FiSSc
 • Postnings- administrations- och bankkostnader

I fortsättningen är alla märken och administrativt gratis, d.v.s. de ingår i medlemsavgiften.

Scoutförsäkring

Alla scouter som är medlemmar i kåren och har betalat sin medlemsavgift är försäkrade via scoutförsäkringen.  Scoutförsäkringen är en andrahandsförsäkring hos LokalTapiola och består av

 • Olycksfallsförsäkring – för olyckor som sker under scoutevenemang
 • Reseförsäkring – för scoutresor, t. ex. läger utomlands eller vandringar
 • Resgods- och reseansvarsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring – för skada man orsakar andra under scoutevenemang

Du kan göra en skadeanmälan via försäkringsbolagets hemsida eller per telefon på numret 01019 5104 (vardagar 8-17). Mer information om försäkringen (på finska) hittas här.